De IJsvereniging Laag Soeren is in 1929 opgericht. De vereniging kent leden. Jaarlijks vindt in december de ledenvergadering plaats waar zaken als financiën, contributie en terreinonderhoud worden besproken. Alle leden ontvangen hiervoor een uitnodiging tegelijk met hun nieuwe lidmaatschapskaart.

De vereniging kent een bestuur van 13 leden. Deze bestuursleden zorgen voor baanonderhoud en de opening van de ijsbaan in een ijsperiode. De ijsbaan is dan dagelijks geopend van 14.00 – 17.00 en van 19.00- 21.00 uur. Na sluiting ’s avonds is vaak nog baanonderhoud nodig voor de opening van de ijsbaan de volgende dag.

De vereniging wordt ondersteund door vrijwilligers. Zeker in een ijsperiode zijn helpende handen gewenst, bijvoorbeeld voor het schoonvegen van de baan na sneeuwval.