Voorwaarden lidmaatschap IJsvereniging Laag-Soeren

 • Lid worden van de IJsvereniging kan door aanmelding op info@ijsvereniging-laagsoeren.nl 
 • Lidmaatschap kost voor een gezin €8,00 per jaar (excl. eenmalig €3,50 inschrijfgeld).
 • Individueel lidmaatschap gaat in vanaf 16 jaar en kost €5,50 per jaar (excl. eenmalig €3,50 inschrijfgeld).
 • Een lidmaatschap gaat in op 1 september van het kalenderjaar en loopt tot en met 31 augustus van het volgende jaar. Lid worden kan met automatische incasso. Dan wordt jaarlijks in november het verschuldigde bedrag van uw bankrekening afgeschreven en blijft u automatisch lid. De lidmaatschapskaart wordt u dan jaarlijks toegestuurd.
 • Opzeggingen dienen voor 1 augustus van de nieuwe lidmaatschapsperiode te worden doorgegeven. Dat kan door een mail te sturen naar info@ijsvereniging-laagsoeren.nl.
 • Lid worden van de ijsvereniging betekent dat u jaarlijks een uitnodiging ontvangt voor de algemene ledenvergadering.
 • Toegang tot de ijsbaan krijgt u door het tonen van uw lidmaatschapskaart. 
 • Niet-leden kunnen tegen betaling eenmalig toegang krijgen tot de ijsbaan. 
 • Schaatsen op de ijsbaan gebeurt op eigen risico. Het bestuur vraagt u zo te schaatsen dat u andere mensen niet in gevaar brengt.
 • Gebruikers van de ijsbaan kunnen het bestuur niet aansprakelijk stellen voor vermissingen op de baan van kleding, schaatsen of ander materiaal.
 • Aanwijzingen van het bestuur door de ijsvereniging of door het bestuur aangewezen vrijwilligers dient altijd te worden opgevolgd.
 • Het bestuur behoudt zich het recht voor personen bij wangedrag de toegang tot de ijsbaan te ontzeggen.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT